Segboards

Segboards er et stort hit både hos børn og voksne. 

Vores boards kan holde til 100kg + Alle boards har de højste godkendelser i både EU og Danmark. 

Vores Segboards har de nyeste batteri typer og giver en god fart samt ca. 15km køretid på en opladning

 

 

Du kan læse om lovgivningen her :

Se de nye regler for el-løbehjul og -skateboards og Segboards

Reglerne for motoriserede løbehjul:

  • Kørsel med motoriserede løbehjul skal foregå på cykelstien.
  • Der gælder samme krav til lygter og reflekser for motoriserede løbehjul, som der gør til cykler. Dog skal lygterne altid være tændt under kørsel på et motoriseret løbehjul – også uden for lygtetændingstiden.
  • Motoriserede løbehjul må i forsøgsordningen kunne køre maksimalt 20 kilometer i timen ved egen kraft.
  • Motoriserede løbehjul er - ligesom cykler - underlagt færdselslovens almindelige agtsomhedskrav og regler om, at man i trafikken skal tilpasse hastigheden til forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed.
  • Førere af et motoriseret løbehjul skal være fyldt 15 år. Men de må gerne føres af personer under 15 år, hvis kørslen sker under ledsagelse og kontrol af en myndig person, eller hvis kørslen kun finder sted på skiltede lege- og opholdsområder.
  • Færdselslovens bestemmelser om spirituspåvirkning og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom med videre gælder også for førere af motoriserede løbehjul.
  • Færdselslovens bestemmelser om forsikringspligt gælder for udlejningskøretøjer. Der er omvendt ikke forsikringspligt for køretøjer, der er privatejede.

Reglerne for motoriserede skateboards samt selvbalancerende køretøjer som segboards og uniwheels:

  • I hovedtræk gælder de samme regler som for el-løbehjul. Der er dog forskel på, hvor de må køre.
  • Kørsel med selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må kun ske på strækninger, hvor der er anlagt cykelsti, og skal i disse tilfælde ske på cykelsti.
  • På veje inden for tættere bebygget område, som har en hastighedsgrænse på højst 50 kilometer i timen, må køretøjerne dog føres på vejen, hvis der ikke er anlagt cykelsti.

Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Segboards